Didaktisk rationalitet- Erling Lars Dale

Didaktisk rationalitet- Erling Lars Dale

Erling Lars Dale beskæftiger sig med begrebet professionaltiet som en del af en didaktisk rationel forståelses ramme. I Dales forståelse af begrebet didaktik knytter dette sig ikke udelukkende (snævert) an til mål, indhold, metode og evaluering af undervisning. Dales pointe er, at skolen først udvikles i retning af professionel organisation når ’didaktisk rationalitet’ bliver dens professions grundlag. Continue reading →

Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Tanker om Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, samt en kort gennemgang af modellen.

Hiim og Hippe’s didaktiske relationsmodel giver et bud på, hvordan den optimale undervisningssituation opnås. Med det skal forstås, at de med modellen har skabt en særdeles god referenceramme for underviseren til anvendelse i forbindelse med planlægning, og ikke mindst til refleksion.

Continue reading →