Didaktisk rationalitet- Erling Lars Dale

Didaktisk rationalitet- Erling Lars Dale

Erling Lars Dale beskæftiger sig med begrebet professionaltiet som en del af en didaktisk rationel forståelses ramme. I Dales forståelse af begrebet didaktik knytter dette sig ikke udelukkende (snævert) an til mål, indhold, metode og evaluering af undervisning. Dales pointe er, at skolen først udvikles i retning af professionel organisation når ’didaktisk rationalitet’ bliver dens professions grundlag. Continue reading →

Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Tanker om Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, samt en kort gennemgang af modellen.

Hiim og Hippe’s didaktiske relationsmodel giver et bud på, hvordan den optimale undervisningssituation opnås. Med det skal forstås, at de med modellen har skabt en særdeles god referenceramme for underviseren til anvendelse i forbindelse med planlægning, og ikke mindst til refleksion.

Continue reading →

MTB-Holstebro

MTB-Holstebro

Min klub i Holstebro

mtb-holstebro

MTB Holstebro
Er for personer, der elsker mountainbikesporten og som på hensynsfuld vis vil dyrke og udvikle sporten i Holstebro-området og samtidig vise respekt overfor andre brugere af skovene og skovene selv. Vi træner hinanden i diverse teknikker på forskellige hold, der passer til niveau og ambitioner.

Faste træningstider
Tirsdag Kl. 19:00 ved Vandhanen i Vestre plantage
Lørdag kl. 09:00 ved Vandhanen i Vestre plantage

Se mere på klubbens hjemmeside

Super video fra en trænings lørdag med MTB-Holstebro rundt på alle sporene i Nibsbjerg.

 

Vilde vinkler

Indslag fra TVMidtVest om Mountain-Bike sporten..

http://www.tvmidtvest.dk/vilde-vinkler/vilde-vinkler-mountainbike?autoplay=1?v=0_2kndodsw

 

DGI MTB’s adfærdskodeks: for MTB

DGI MTB’s adfærdskodeks: for MTB

  • Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster og hils gerne på folk med en positiv bemærkning. Pas specielt på, når du møder ryttere til hest
  • Det er vigtigt, at vi kigger op og i god tid signalerer, at vi kommer – brug gerne ringeklokken eller et forsigtigt råb ”ding/dong”. Meddel også, hvor mange I kommer, efterfulgt af ”jeg er sidste mand”
  • Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor
  • Undgå at cykle på ridestier, skispor og på veje og stier, som ændres væsentligt ved vores brug
  • Kør ikke på eller ved siden af trapper i skoven
  • Respektér skiltning
  • Undgå mest muligt at køre, hvor der færdes mange andre skovgæster
  • Tag altid dit affald med hjem
  • Vi skal turde at sige fra over for mountainbikeryttere, der opfører sig uhensigtsmæssigt i skoven – selvjustits er vigtig!