Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Himm og Hippes didaktiske relationsmodel

Tanker om Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, samt en kort gennemgang af modellen.

Hiim og Hippe’s didaktiske relationsmodel giver et bud på, hvordan den optimale undervisningssituation opnås. Med det skal forstås, at de med modellen har skabt en særdeles god referenceramme for underviseren til anvendelse i forbindelse med planlægning, og ikke mindst til refleksion.

Continue reading →